MENTOROINTI
Keskuspuiston Nuorkauppakamarin perinteikäs mentorointiohjelma järjestetään jälleen vuonna 2023-2024.
Tavoite
Mentorointiohjelmassa luodaan puitteet ja aikataulu, sekä selvät tavoitteet, joilla aktori tunnistaa osaamisensa, pääsee kasvamaan ammatillisesti ja saa varmuutta ja rohkeutta uusiin askeliin työelämässä. Vaikka mentorointi tähtää aktorin kehittymiseen, vuorovaikutteisessa prosessissa myös mentori oppii uutta. Mentorointisuhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen.
Toteutus
Mentorointiohjelman kesto on puoli vuotta ja ajoittuu välille 09/2023–04/2024. Mentorointiohjelman ydin ovat mentorin ja aktorin tapaamiset, joiden järjestelyistä parit sopivat keskenään. Näitä tapaamisia on noin 5–6 kertaa ohjelman aikana. Tämän lisäksi järjestetään 2–3 yhteistä tapaamista, joissa mentorit ja aktorit pääsevät orientoitumaan, jakamaan kokemuksia ja verkostoitumaan ryhmän kanssa.
Aktorien haku tapahtuu välillä 31.5.–14.6. Sopivien mentorien etsintä aktoreille tapahtuu elo-syyskuussa. Kaikille ilmoittautuneille aktoreille pyritään löytämään sopiva mentori. Yhteisten tapaamisten päivät, sekä tietoa mentoroinnin etenemisestä kommunikoidaan ilmoittautuneille elokuun aikana.

Mentoroinnin tueksi mentori ja aktori saavat kattavan ohjeistuksen, sekä työkirjan, jonka avulla lähteä rakentamaan tavoitteita ja mentoroinnin kulkua.
Kenelle?
Aktoriksi voi hakea kuka vain Keskuspuiston Nuorkauppakamarin tai Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamarin jäsen tai koejäsen, jolla on intoa kirkastaa omia tavoitteita ja laajentaa ammatillista osaamistaan.

Mentoreina toimivat Keskuspuiston Nuorkauppakamarin ja Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamarin työ ja/tai kamarielämässä ansioituneet senaattorit ja kunniajäsenet, jotka haluavat saada oivalluksia uudesta näkökulmasta ja päästä auttamaan aktoreita lähemmäs omaa potentiaaliaan.
Made on
Tilda