Usein kysytyt kysymykset

Siirtojäsenyys on kamareiden välillä mahdollista – ja yleistä. Keskuspuistossa siirtojäsenet kuten muutkin jäsenet valitaan kaksi kertaa vuodessa yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa eli vuosi- ja vaalikokouksissa.
Siirtojäsen saa osallistua Keskuspuiston toimintaan sitä ennen kuitenkin aivan kuten jäsenkin. Ilmoita halustasi siirtyä Keskupuistoon jäsenistä vastaavalle valmistautuvalle puheenjohtajalle eli DP:lle dp@keskuspuisto.org

Siirtyvä jäsen on itse velvollinen ilmoittamaan entiselle kamarilleen lähdöstä/erosta: “Mikäli yhdistyksen jäsen liittyy jäseneksi toiseen Keskusliiton jäsenyhdistykseen, on

hän velvollinen eroamaan alkuperäisestä jäsenyhdistyksestä heti, mutta eroava

jäsen on vastuussa jäsenmaksuvelvoitteiden täyttämisestä eroamisvuoden loppuun.”

Category: Jäsenyys

Keskuspuistossa jäsenasioista (koejäsenet, jäsenet) vastaa aina valmistautuva puheenjohtaja eli DP dp@keskuspuisto.org Talousasioista ml. jäsenmaksut voi kysyä myös hallituksessa talousasioista vastaavalta eli TREAS:ilta treas@keskuspuisto.org

Category: Jäsenyys

Jäsenyyttä ei voi laittaa tauolle. Keskuspuiston nuorkauppakamari on yhdistys ja sen jäsenenä joko on tai ei ole, välimuodot eivät ole mahdollisia.

Category: Jäsenyys

Keskuspuiston sääntöjen mukaan jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä yhdistyslain 13 pykälän* mukaisesti. Ero astuu voimaan saman vuoden lopussa, jolloin siitä on ilmoitettu.
Voit lähettää sähköpostin, jossa ilmoitat erosta (sekä mielellään myös sen syistä) hallituksen jäsenasioista vastaavalle eli valmistautuvalle puheenjohtajalle dp@keskuspuisto.org

*13 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Säännöissä voidaan määrätä, että eroaminen tulee voimaan vasta määrätyn ajan kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä. Aikaa ei saa määrätä yhtä vuotta pitemmäksi.

Category: Jäsenyys

Keskuspuiston sääntöjen mukaan jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä yhdistyslain 13 pykälän* mukaisesti. Ero astuu voimaan saman vuoden lopussa, jolloin siitä on ilmoitettu.
Jos päätät jäsenyytesi keväällä, se astuu siis voimaan vasta saman vuoden lopussa eli jäsenmaksu täytyy maksaa.

*13 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Säännöissä voidaan määrätä, että eroaminen tulee voimaan vasta määrätyn ajan kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä. Aikaa ei saa määrätä yhtä vuotta pitemmäksi.

Category: Jäsenyys

Ei tarvitse. Keskuspuistossa koejäsenmaksu maksetaan vain kerran ja se kattaa koko koejäsenyysajan.

Category: Jäsenyys

Load More