Usein kysytyt kysymykset

Keskuspuisto korvaa jäsenilleen ja koejäsenilleen tiettyjä kokousosallistumisia (lauantaiohjelman rekkarointeja).

1. Ole ensin yhteydessä TREASiin (treas@keskuspuisto.org) ja pyydä linkki kulukorvaushakemusta varten, se on aina henkilökohtainen. Linkki lähetetään Holvin kautta sähköpostiisi. Linkki tarvitsee vain pyytää kerran, sillä voit käyttää linkkiä niin monta kertaa kuin haluat (jatkossa jos/kun kulukorvauksia tulee).

2. Linkistä pääset täyttämään hakemuksen (täytä kaikki kohdat) ja liittämään liitteet (pdf-muodossa, muut muodot tulevat bumerangina takaisin).


3. Ja kohtaan ”kulun lisätiedot” kirjoita: ”x-kokouksen koulutustuki X €”.

Lisää myös tämän kentän loppuun puhelinnumerosi (tarvittavia kysymyksiäni varten). Puutteelliset hakemukset palautuvat kunnes kaikki tiedot löytyvät hyväksyttävinä hakemuksesta.

Siirtojäsenyys on kamareiden välillä mahdollista – ja yleistä. Keskuspuistossa siirtojäsenet kuten muutkin jäsenet valitaan kaksi kertaa vuodessa yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa eli vuosi- ja vaalikokouksissa.
Siirtojäsen saa osallistua Keskuspuiston toimintaan sitä ennen kuitenkin aivan kuten jäsenkin. Ilmoita halustasi siirtyä Keskupuistoon jäsenistä vastaavalle valmistautuvalle puheenjohtajalle eli DP:lle dp@keskuspuisto.org

Siirtyvä jäsen on itse velvollinen ilmoittamaan entiselle kamarilleen lähdöstä/erosta: “Mikäli yhdistyksen jäsen liittyy jäseneksi toiseen Keskusliiton jäsenyhdistykseen, on

hän velvollinen eroamaan alkuperäisestä jäsenyhdistyksestä heti, mutta eroava

jäsen on vastuussa jäsenmaksuvelvoitteiden täyttämisestä eroamisvuoden loppuun.”

Category: Jäsenyys

Nuorkauppakamarit ovat yhdistyksiä ja ne toimivat yhdistyslain mukaan. Niillä on siis oltava sääntömääräiset kokoukset, joissa jäsenistö pääsee päättämään asioista kuten hyväksymään budjetit, tilinpäätökset sekä toimintasuunnitelmat ja -kertomukset.

Kansallisissa kokouksissa kamareiden (68 kpl) puheenjohtajat päättävät ja äänestävät asioista kamarinsa edustajina GA:ssa eli yleiskokouksessa, joka kestää perjantaista lauantaihin.GA on avoin kuitenkin myös kaikille koejäsenille, jäsenille, kunniajäsenille ja senaattoreille eli sitä saa mennä seuraamaan. Oheisohjelmana muille on kuitenkin aina mm. Key note puhujia, koulutuksia, gaala ja verkostoitumista.
Kansallisessa vaalikokouksessa syksyllä valitaan keskusliiton (’KL’) hallitus seuraavalle vuodelle. Vastaavat kokoukset pidetään ennen kansallisia kokouksia ensin aina myös aluetasolla.

Perjantain Start ja First timers tapaaminen:

Perjantaisin järjestetään START-koulutus ja First timers on nimensä mukaisesti tapaaminen niille, jotka ovat ensimmäistä kertaa vastaavassa kokousviikonlopussa mukana. Siellä kerrataan mistä on oikein kysymys ja mitä tehdä. Tarjolla skumppaa!


Perjantain tulojuhla

Perjantain tulojuhlat toimivat kokousviikonlopun alottajaisina. Tulojuhlissa perjantaina on usein jokin teema, jonka mukaan pyydetään pukeutumaan. Se ei ole kuitenkaan pakollista, mutta paras puku aina palkitaan!


Lauantain päiväohjelma

Päiväohjelma koostuu erilaisista koulutuksista ja key-note puhujista, jos otat ilmoittautuessa pelkän “rekkaroinnin” se tarkoittaa tätä lauantain päiväosuutta lounaineen ja kahvineen. Päiväohjelmissa pääset verkostoitumaan ja tutustumaan muiden kamareiden jäseniin.


Lauantain gaala

Gaalassa palkitaan edellisvuoden onnistujat: yksittäiset kamarilaiset, projektit ja kamarit. Gaalaan pukeudutaan pitkään iltapukuun/tummaan pukuun/smokkiin. Pöydät ovat merkittyjä kamareiden mukaan eli istut muiden keskuspuistolaisten kanssa. Gaalan aikana ei periaatteessa saa poistua pöydästä ennen kuin pääruoka on syöty.

Yleensä ennen gaaloja kamarit pitävät omia ”kamariskumppia”. Keskuspuisto pitää kamariskumppansa usein Espoon ja Aurajoen kamareiden kanssa yhdessä.

Gaalan virallisen ohjelman jälkeen tai mahdollisesti ennen gaalan alkamista yritetään ottaa aina yhteiskuva koko kamarin kanssa valokuvausseinän edessä, sillä paikalla on yleensä ammattivalokuvaaja.
Gaalan jälkeen on jatkot.

Keskuspuistossa jäsenasioista (koejäsenet, jäsenet) vastaa aina valmistautuva puheenjohtaja eli DP dp@keskuspuisto.org Talousasioista ml. jäsenmaksut voi kysyä myös hallituksessa talousasioista vastaavalta eli TREAS:ilta treas@keskuspuisto.org

Category: Jäsenyys

Nuorkauppakamariin tulee jatkuvasti uusia ihmisiä ja henkilöt vaihtuvat. On luonnollista, että pitkän tauon jälkeen mukaan on vaikeampi lähteä. Keskuspuisto ja sen ystäväkamarit pääkaupunkiseudulla järjestävät kuitenkin joka viikko jotain toimintaa. Sieltä löytyy varmasti matalan kynnyksen tapahtumia, joiden kautta pääsee taas mukaan. Tapahtumia kannattaa seurata www.keskuspuisto.org tai A-alueen tapahtumakalenterista www.a.nuorkauppakamarit.fi
Jos mukaan lähteminen mietityttää aina voi laittaa viestiä jäsenasioista vastaavalle valmistautuvalle puheenjohtajalle dp@keskuspuisto.org  

Jäsenyyttä ei voi laittaa tauolle. Keskuspuiston nuorkauppakamari on yhdistys ja sen jäsenenä joko on tai ei ole, välimuodot eivät ole mahdollisia.

Category: Jäsenyys

Keskuspuiston sääntöjen mukaan jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä yhdistyslain 13 pykälän* mukaisesti. Ero astuu voimaan saman vuoden lopussa, jolloin siitä on ilmoitettu.
Voit lähettää sähköpostin, jossa ilmoitat erosta (sekä mielellään myös sen syistä) hallituksen jäsenasioista vastaavalle eli valmistautuvalle puheenjohtajalle dp@keskuspuisto.org

*13 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Säännöissä voidaan määrätä, että eroaminen tulee voimaan vasta määrätyn ajan kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä. Aikaa ei saa määrätä yhtä vuotta pitemmäksi.

Category: Jäsenyys

Keskuspuiston sääntöjen mukaan jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä yhdistyslain 13 pykälän* mukaisesti. Ero astuu voimaan saman vuoden lopussa, jolloin siitä on ilmoitettu.
Jos päätät jäsenyytesi keväällä, se astuu siis voimaan vasta saman vuoden lopussa eli jäsenmaksu täytyy maksaa.

*13 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Säännöissä voidaan määrätä, että eroaminen tulee voimaan vasta määrätyn ajan kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä. Aikaa ei saa määrätä yhtä vuotta pitemmäksi.

Category: Jäsenyys

Ei tarvitse. Keskuspuistossa koejäsenmaksu maksetaan vain kerran ja se kattaa koko koejäsenyysajan.

Category: Jäsenyys

Kaikki nuorkauppakamarit toimivat samojen periaatteiden perusteella ja järjestävät yritysvierailuja, tapahtumia ja koulutuksia – usein myös yhteistyössä. Valtaosa kamareiden tapahtumista on avoimia kaikille nuorkauppakamarilaisille. Kamareilla voi olla omia painotuksia, mutta nekin vaihtelevat vuosittain sen perusteella ketkä kulloinkin kamarissa ovat aktiivisia.
Paras tapa on tutustua kaikkien kamareiden toimintaan käymällä muutamassa tapahtumassa (potentiaaliset koejäsenet voivat hyvin osallistua, vaikkeivät vielä ole kamaria valinneet) sekä seurata esimerkiksi sosiaalista mediaa. Lopulta valinta usein tapahtuu kuitenkin intuition ja fiiliksen pohjalta.

Load More