Olen kamarin jäsen, mutta muuttamassa uudelle paikkakunnalle. Voinko siirtyä jäseneksi toiseen kamariin?

Siirtojäsenyys on kamareiden välillä mahdollista – ja yleistä. Keskuspuistossa siirtojäsenet kuten muutkin jäsenet valitaan kaksi kertaa vuodessa yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa eli vuosi- ja vaalikokouksissa.
Siirtojäsen saa osallistua Keskuspuiston toimintaan sitä ennen kuitenkin aivan kuten jäsenkin. Ilmoita halustasi siirtyä Keskupuistoon jäsenistä vastaavalle valmistautuvalle puheenjohtajalle eli DP:lle dp@keskuspuisto.org

Siirtyvä jäsen on itse velvollinen ilmoittamaan entiselle kamarilleen lähdöstä/erosta: “Mikäli yhdistyksen jäsen liittyy jäseneksi toiseen Keskusliiton jäsenyhdistykseen, on

hän velvollinen eroamaan alkuperäisestä jäsenyhdistyksestä heti, mutta eroava

jäsen on vastuussa jäsenmaksuvelvoitteiden täyttämisestä eroamisvuoden loppuun.”