Miten toimin, jos haluat päättää jäsenyyteni?

Keskuspuiston sääntöjen mukaan jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä yhdistyslain 13 pykälän* mukaisesti. Ero astuu voimaan saman vuoden lopussa, jolloin siitä on ilmoitettu.
Voit lähettää sähköpostin, jossa ilmoitat erosta (sekä mielellään myös sen syistä) hallituksen jäsenasioista vastaavalle eli valmistautuvalle puheenjohtajalle dp@keskuspuisto.org

*13 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Säännöissä voidaan määrätä, että eroaminen tulee voimaan vasta määrätyn ajan kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä. Aikaa ei saa määrätä yhtä vuotta pitemmäksi.