KePun projektit 2017

KePuProjektit

Haluatko osallistua Keskuspuiston nuorkauppakamarin projekteihin vuonna 2017? Nyt on mahdollisuus tulla mukaan erilaisiin pieniin ja isompiin projekteihin.

KePun projekti-iltana 2.2 keskusteltiin meidän olemassa olevista sekä uusista ja kansallisista projekteista. Keskustelun aikana todettiin, että viime aikoina on esille noussut monta teemaa ja projekti-ideaa, mitä haluamme tutkia lisää ja viedä mahdollisesti eteenpäin.

Tutustu alla oleviin projekteihin ja ota mukaan yhteyshenkilöön, jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan! Voit myös itse ehdottaa uusia projekteja.

Projekteihin liittyen voit ottaa yhteyttää COM 2017 Helena Rebaneen (com@keskuspuisto.org, 044 0950 999)

(Uusi) Joulupuu

joulupuu-logo-pieni-2012Joulupuulle on monia uusia ajatuksia ja ideoita, mitä haluamme mennä tänä vuonna toteuttamaan. Tarkoitus on varmistaa, että voimme kasvattaa sitä projektia yhteistyössä muiden järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Seuraavaksi: Tarkemman projektisuunnitelman luominen.

Miten pääset mukaan: Projektille tarvitaan projektipäällikköä sekä tiimiä. Ota yhteyttä Helenaan ja tule mukaan jo alkuvaiheessa ideoimaan ja luomaan Joulupuusta vieläkin isompi menestystarina.

Vaalikokous 2018

Anni Rasinen on uusinut meidän yhteistyökumppanuuden Clarionin kanssa ja projekti-iltana päätettiin, että mennään keväällä vuosikokouksessa hakemaan Vuosikokous 2018 -järjestämisoikeutta.

Seuraavaksi: Sparrauspalaveri vaalikokouksen teemasta ja hausta.

Miten pääset mukaan: Tule mukaan sparraamaan vaalikokouksen teemaa ja hakua. Ota yhteyttä projektipäällikköön Anni Rasiseen (anni.rasinen@gmail.com).

Itämeri-projekti

Kamarissamme on ollut kiinnostusta aiheetta kohti ja nyt Sanna Raikaa Espoon NKKsta ehdotti yhteistä projektia heidän ja 6 muun kamarin kanssa. Projektia vetää Espoon NKK ja se vaatii vähintään yhden henkilön jokaisesta kamarista. Idea sai kannatusta ja kiinnostuneita meiltä, joten mennään viemään asiaa eteenpäin.

Seuraavaksi: Espoon NKKista Sanna Raikaa järjestää aloituspalaveri helmikuussa. Keskuspuistosta edustaa tällä hetkellä Karri Karanko.

Miten pääset mukaan: Ota yhteyttä Karri Karankoon (karri.karanko@gmail.com).

Dine & Storm

Projektin tarkoitus on edistää kamarien välistä yhteistyötä ja projekteja. Projektitiimi kehittää yhdessä ilmoittautumislomakkeen ja sen jälkeen promoaa tapahtumaa etupäässä pk-seudun kamareiden kautta jäsenistölle. Ilmoittautumisia otetaan vastaan tiettyyn päivään asti. Tämän jälkeen projekti-tiimi jakaa ilmoittautuneet 4-5 hengen ryhmiin, jotka illallistavat keskenään miettien kamarin projekteja ja yhteistyömahdollisuuksia. Illallistajat kirjaavat ideat ylös ja projekti-tiimi toimittaa ne eteenpäin kamarien hallituksille jatkokehittämistä varten.

Projektitiimiläisenä sinulla on mahdollisuus päästä tekemään täysin uudenlaista projektia ja samalla luoda hyvä kontaktiverkosto pk-seudun kamareihin ja kamarilaisiin!

Seuraavaksi: Liity projektitiimin 15.3 mennessä. Suunnitellaan yhdessä toimiva lomake, palautelomake ja aikataulut projektin läpiviemiselle.

ps. Myös projektitiimiläiset saavat halutessaan osallistua illallisille 🙂

Miten pääset mukaan: Ota yhteyttä projektipäällikköön Sanna Koivuun (koivusan@gmail.com, 0505500838).

Suomi Seuraavat 100

SuomiSeuraavat100Kyrö Distilleryn Miika Lipiäinen on aloittanut oma projektin Suomi Seuraavat 100, jonka tarkoitus on kokoaa pieniä (ja isompia) yrityksiä, jotka haluavat rakentaa Suomen tulevaisuutta. Keskuspuiston NKK on lupautunut viestinnälliseksi yhteistyökumppaniksi Enter Business Helsinki -projektin kautta ja nyt olisi mahdollisuus viedä projektia vieläkin isommaksi.

Seuraavaksi: Hannu Nikupeteri vie asiaa eteenpäin

Miten pääset mukaan: Ota yhteyttä Hannu Nikupeteriin (hnikupet@gmail.com).

Pop-up Helsinki

PopUpHelsinkiLogoProjektia kokeiltiin viime vuonna, mutta se jäi toteuttamatta, koska emme saaneet yhteistyösopimusta kauppakeskuksien kanssa. Projekti-illassa pohdittiin, jos projektin konseptia voisi hieman muuttaa vastaamaan pääkaupunkiseudun tarpeita ja haasteita.

Seuraavaksi: Sparrailua ja ideointia, miten Pop-up Helsinki voisi toimia Helsingissä.

Miten pääset mukaan: Ota yhteyttä Janne Jaakkolaan (janne.jaakkola@hotmail.com) tai Helena Rebaneen (com@keskuspuisto.org, 044 0950 999).

Enter Business Helsinki (EBH)

logotype_1EBH järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa ja sitä kautta on opittu paljon siitä, mitä toimii ja mikä ei. Projektin tavoite on auttaa uusien yrityksien luomista erilaisten seminaarien ja kurssien kautta.

Seuraavaksi: Vielä ehdit tulla mukaan järjestämään tämän vuoden projektia. Kevään aikana mennään myös miettimään projektin jatkoa, joten pääset osallistumalla heti sparraamaan myös jatkosuunnitelmia.

Miten pääset mukaan: Ota yhteyttä Helena Rebaneen (com@keskuspuisto.org, 044 0950 999)

Sparraamo

Sparraamo on kilpailuhenkinen ongelmanratkaisutapahtuma, joka kokoaa yhteen
paikalliset vaikuttajat ratkomaan kohdeyrityksen tai yhteisön asettamaa ongelmaa. Projekti-illassa koettiin, että se on helppo toteuttaa ja voisi aiheena kiinnostaa KePun jäseniä.

Lue lisää projektista >>

Seuraavaksi: Projektille tarvitaan projektipäällikköä

Miten pääset mukaan: Ota yhteyttä Helena Rebaneen (com@keskuspuisto.org, 044 0950 999)

Lasten Festarit

Projekti tehdään tänä vuonna yhteistyössä Puska Promotionin kanssa, joka kantaa vastuun järjestelyistä. KePu omistaa projektin ja voi järjestää tapahtuman aikana arpajaiset ja pitää siitä saatut tulot. Sen lisääksi KePu osallistuu projektin päivän muutamiin käytännön järjestelyihin ja voi samalla saada mukavasti näkyvyyttä.

Seuraavaksi: Tarvitsemme KePun puolista projektivetäjää.

Miten pääset mukaan: Ota yhteyttä Helena Rebaneen (com@keskuspuisto.org, 044 0950 999)