Baltic Sea Splash

Baltic Sea Splash on Keskuspuiston Nuorkauppakamarin koordinoima uusi tapahtumasarja, jossa pyritään kasvattamaan suomalaisten tietoutta Itämerestä ja luomaan mahdollisuuksia sekä poistamaan esteitä Itämerta hyödyttävästä, mutta samalla taloudellisesti kannattavasta liiketoiminnasta.

Tapahtumasarjan ensimmäisenä vuonna keskitymme merien rehevöitymistä ehkäisevään hiilensidontaan ja pyrimme luomaan keskustelua sekä helpottamaan liiketoimintaa sen ympärillä.  Hiilensidontaan liittyvä tilaisuus 18.3.2020 järjestetään yhteistyössä Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kanssa. Lisätietoja tapahtumasta löytyy  http://www.balticseasplash.com/index.php/tapahtumat/

Lisätietoja BSAG:stä: https://www.bsag.fi/fi/etusivu/
sekä lisätietoja hiilensidonnasta: https://carbonaction.org/etusivu

Projektipäällikkönä vuonna 2019-2020 toimii Tuulia Kuusinen.