START-Onlinekoulutus 21.4.2020

Aika
21.04.2020
18:00 - 20:00
Kalenteri
Kategoria
START-Onlinekoulutus 21.4.2020

Kehity ja vaikuta nuorkauppakamarissa! Nuorkauppakamari on aktiivisten alle 40-vuotiaiden kansainvälinen verkosto. Järjestämme innostavia tapahtumia ja koulutuksia, vaikutamme positiivisesti yhteiskuntaan sekä tarjoamme mahdollisuuksia johtajuuteen kasvamiseen.

Pääkaupunkiseudun Nuorkauppakamarit yhdessä järjestää avoimen, tiiviin START-koulutuksen, jossa käydään läpi nuorkauppakamaritoiminnan tarjoamat mahdollisuudet niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. START-koulutus on ensisijaisesti suunnattu uusille koejäsenille ja toiminnasta kiinnostuneille. Koulutus järjestetään Online.

Linkki https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWVkOTY5MWYtZjlkNS00MDZmLWFhNzItMzk1MWQ5NGI2MjVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ada0556-e0bd-46cc-8e0c-f98e28f6ade4%22%2c%22Oid%22%3a%2231051802-e694-4d28-922e-053fb141b8c4%22%7d