Enter Business Helsinki Academy

Aika
01.04.2017 - 20.05.2017
0:00
Kalenteri
Paikka
Mikonkatu 13
Helsinki
Kategoria
Karttaa ei ole saatavissa
Enter Business Helsinki Academy

 

Haluatko perustaa yrityksen ja tarvitset sparrausapua ja käytännön vinkkejä? Onko sinulla joku yritysidea, mutta kaipaat apua sen selkeyttämisessä ja käytäntöön viemisessä? Tämä yrityskurssi on juuri sinulle!

Enter Business Helsinki Academy on tarkoitettu yrittäjyyttä harkitseville ja tarjoaa osallistujille konkreettista työkaluja ja henkilökohtaista tukea yrityksen perustamiseen. Kurssissa käydään läpi palvelun/tuotteen kehittämiseen, myyntiin, markkinointiin, talouteen, juridiikkaan ja verkoistoihin sekä kumppanuuksiin liittyviä teemoja. Jokainen osallistuja saa henkilökohtaisen mentorin, joka tukee yritysidean kehittämisessä.

Kenelle?

EBH Academy soveltuu sinulle, joka suunnittelet oman yrityksesi perustamista sekä henkilöille, jotka suunnittelevat sivutoimisesta yrtittäjyydestä tai kevytyrittäjyydestä päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtymistä.

Miten ja missä?

Academy koostuu viidestä koulutuskerrasta: 3 x 8h ja 2 x 4 h sekä mentor-tapaamisista. Osallistuja saa omaan liiketoimintasuunnitelmaan/ideaan sopivan mentorin, jota tavataan kurssikertojen välissä face to face tai skypen välityksellä tai muilla halutuilla ja sovituilla tavoilla. Mentor tukee ”koululaista” hänen kurssinsa aikana. Kurssilaisille perustetaan myös FB-ryhmä (tukiryhmä), jossa he voivat toimia vertaistukena toisilleen ja vaihtaa ajatuksia. Tapaamiset järjestetään eri paikoissa Helsingin keskustassa tai sen läheisyydessä.

Ohjelma

La 1.4.2017 (8 h, sis. lounas 60 min + tauot 2×30 min)

Yritysidea, liiketoimintasuunnitelma ja kehittäminen ( + pohjustus 2. kertaa varten, jotta ehditään to 9.3. työpäivän jälkeen tärkeä aihe) Alkuesittelyt (kurssin esittely&sisältö ja ihmiset yms.) ryhmäytymiseen tutustumista toisiin, käydään läpi omat ajatukset yrittäjyydestä ja vahvuudet yrittäjänä. Kirkastetaan oma yritysidea ja yritysmuoto ja hyödynnetään Business Model Canvas -konseptia liiketoimintasuunnitelmassa ja sen kehittämisessä. Käydään läpi miten perustetaan yritys. Tehtävä kerralle 2. tuotteistamisen ja palveluiden kehittämisen/muotoilun miettiminen ja pohjustus. Ennen seuraavaa kurssipäivää 1. mentor-tapaaminen ja fb-ryhmän tuki/verkosto.

To 12.4.2017 (4 h, sis. 30 min tauko) Tuotteistaminen ja palveluiden/tuotteiden kehittäminen/muotoileminen.

Kuulumiset, missä mennään ja tehtävän purku. Mitä tuotteistaminen ja palvelumuotoilu ovat. Miten hyödynnetään asiakasymmärrystä ja markkinatuntemusta tuotteistuksessa. Tehtävä kerralle 3. *Ennen seuraavaa kurssipäivää 2. mentor-tapaaminen ja fb-ryhmän tuki/verkosto.

La 29.4.2017 (8 h, sis. lounas 60 min + tauot 2×30 min) Myynti & Markkinointi

Kuulumiset, missä mennään ja tehtävän purku. Perehdytään myyntiin, markkinointiin, viestintään sekä asiakassegmenteteihin ja kohderyhmiin. Pohditaan omaa brändiä, mainetta, mielikuvaa sekä omia kilpailuetuja. SOME-kanavat ja niiden hyödyntäminen markkinoinnissa ja markkinointiviestinnässä. Millainen minä olen myyjänä ja kuinka vakuuttava olen? Oma markkinointisuunnitelma – pitchaus. *Tehtävä kerralle 4. Ennen seuraavaa kurssipäivää 3. mentor-tapaaminen ja fb-ryhmän tuki/verkosto.

TO 9.5.17 (4 h, sis. 30 min tauko) Verkostot (nykyiset, uudet, verkostojen tarve) ja yhteistyökumppanit

Kuulumiset, missä mennään ja tehtävän purku. Kuinka laajennan verkostoja ja hankin yhteistyökumppaneita sekä mitä mahdollisia hyötyäjä näistä on. Millainen minä olen aktiivisena verkostoitujana. Mitä verkostoitumisen kanavia on ja mitkä on minun yritystoimintaani sopivat kanavat ja yhteistyökumppanit. Tehtävä kerralle 5. Ennen viimeistä kouluskertaa 4. mentor-tapaaminen ja fb-ryhmä tuki/verkosto.

La 20.5.17 (8 h, sis. lounas 60 min + tauot 2×30 min. Talous, rahoitus, yritysjuridiikka ja verotus (Lopuksi yhteinen illanvietto ja todistusten jako)

Kuulumiset, missä mennään ja tehtävän purku. Perehdytään yrityksen talouden suunnitelmallisuuteen ja kannattavuuteen. Mitä ovat talouden tunnusluvut ja miten rahoitan yritystoimintani. Mitkä ovat tärkeimmät sopimukset, mikä on niiden sitovuus ja mikä on sopimusoikeus. Lisäksi käydään läpi tärkeimmät asiat yritysverotuksesta. Kurssi valmis, todistukset. Illanvietto/illallinen.

Hinta ja ilmoittautuminen

Hinta: 99 €.
Nuorkauppakamarin jäsenille, EBH yhteistyökumppaneiden jäsenille, opiskelijoille ja työttömille: 89 €.
Hae mukaan tästä.

Tallenna

Tallenna

Tallenna