Jäsenyys

Jäseneksi hyväksyminen

Uuden kamarilaisen ura alkaa koejäsenyydellä. Koejäsenyys tarjoaa mahdollisuuden tutustua Keskuspuiston nuorkauppakamarin toimintaan  ennen varsinaista jäsenyyttä.
Jotta tutustuminen on tehokasta ja mielekästä, on sille määritelty tietyt tavoitteet sekä koejäsenmaksu (50 €). Näiden tavoitteiden tarkoituksena on antaa laaja kuva kamarista, jäsenistä ja toiminnasta.

Prosessi etenee seuraavasti:

1) Lähetä koejäsenhakemus lomakkeen kautta
2) Jäsenvastaava, DP/Deputy President (seuraavan vuoden valmistautuva puheenjohtaja) sopii hakemuksen perusteella jokaisen kiinnistuneen kanssa tapaamisen, jonka perusteella esittelee sopivat koejäsen-ehdokkaat hallitukselle
3) Hallitus hyväksyy koejäsenet kokouksessaan kerran kuussa
3) Koejäsenyyden aikana (noin vuosi) on suoritettava jäsenkriteerit (ks. alla), joiden tarkoituksena on tutustuttaa koejäsen monipuolisesti kamaritoimintaan
4) Kun nämä kriteerit on suoritettu yhdistys valitsee hallituksen esittämistä alle 40-vuotiaista koejäsenistä uusia jäseniä vuosikokouksessa (helmi-maaliskuu) ja Vaalikokouksessa (syys-lokakuu).

Maksut:
Keskuspuiston nuorkauppakamarilla on käytössä koejäsenmaksu (50€), joka lähetetään n. 1 kk koejäsenyyden alkamisesta. Myöhemmin liittymisen yhteydessä uudelta jäseneltä peritään liittymismaksu, joka kattaa myös kuluvan vuoden jäsenmaksun. Vuoden 2020 liittymismaksu on 80€.
Keskuspuiston nuorkauppakamarin jäsenmaksu on 135€/vuosi. Seuraavan vuoden maksut vahvistetaan ain vuosikokouksessa helmikuun lopussa.
Huomioithan, että jäsen- ja liittymismaksun lasku lähetetään vain sähköisesti ilmoittamaasi (M-Filesista löytyvään) sähköpostiosoitteeseesi.

Koejäsenen osallistumistavoitteet ovat:

1. Start-koulutus

Start-koulutuksissa kokeneempi jäsen esittelee kamaritoimintaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Samalla on mahdollista tutustua muihin uusiin jäseniin ja vaihtaa ajatuksia. Muista tavoitteista poiketen tämän voi suorittaa myös jonkin muun kamarin tilaisuudessa.

2. Projekti

Kamarilla on jatkuvasti menossa erilaisia projekteja liittyen kansainvälisyyteen, yrittämiseen tai hyväntekeväisyyteen. Elokuiset rapujuhlat ovat olleet myös tyypillinen koejäsenvetoinen projekti.

3. Esittely kamarin uutiskirjeeseen

Uuden jäsenen tulisi esitellä itsensä kamarin sisäisessä uutiskirjeessa Central Park Expressissä. Tämä auttaa vanhempia jäseniä tutustumaan uusiin kamarilaisiin.

4. Kuukausitapahtumat

Keskuspuiston nuorkauppakamarin kuukausitapahtumat ovat perustoimintaa, joissa kouluttaudutaan ja tutustutaan uusiin ihmisiin ja pidetään hauskaa. Katso sopivia tapahtumia tapahtumakalenterista.

5. Alueelliset tai kansalliset kokoukset

jonna-ecmKoejäsenyysaikana tulee osallistua alueelliseen, kansalliseen tai kansainväliseen kokoukseen. Näitä järjestetään keväisin ja syksyisin. Kamari hyvittää rekisteröintimaksun ensimmäisestä kokouksesta. Katso lisätietoja tapahtumakalenterista.

Jäsenyydestä eroaminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä DP:lle kirjallisesti (dp@keskuspuisto.org), joka myös vahvistaa eron kirjallisesti. Hallitus käsitelee ja hyväksyy erohakemuksen.

Ero astuu voimaan seuraavan joulukuun 15. päivänä. Esimerkiksi, jos jäsen lähettää erohakemuksen elokuussa, se astuu voimaan saman vuoden 15. joulukuuta. Jos erohakemus on lähetetty vaikka 20. joulukuuta, ero astuu voimaan seuraavan vuoden 15. joulukuuta ja jäsen on velvollinen maksamaan seuraavan vuoden jäsenmaksun.

Henkilötietojen käsittely

Keskuspuiston nuorkauppakamari – Helsinki ry:n jäsenrekisteriä ylläpidetään M-Files-tietojärjestelmässä, jossa on kaikkien Suomen nuorkauppakamareiden jäsentiedot. Kun liityt koejäseneksi, tietosi tallennetaan jäsenrekisteriin. Järjestelmässä kirjautuneille käyttäjille näkyviä julkisia tietoja ovat nimi, jäsenstatus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja yritys (työnantaja). Jokaisella on mahdollisuus milloin tahansa muuttaa tietojaan itsenäisesti sähköiseen järjestelmään.

SNKK:n keskusliitto voi myydä tai luovuttaa jäsenrekisterin tai sen osan kolmannelle osapuolelle henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten sallimissa puitteissa. Tietojenluovuttamisen markkinointitarkoituksiin voi jokainen rekisteröity estää tekemällä siitä merkinnän jäsentietojärjestelmään.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä hallituksen jäsenvastaavaan!

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna