Mukaan toimintaan

Kaikilla on omat syynsä olla mukana nuorkauppakamarissa. Syitä on useita; halu kehittää työelämäverkostoa, luoda sosiaalista verkostoa, kouluttautua, tehdä jotain yhteiskunnallisesti merkittävää, löytää mahdollisuuksia kansainvälistymiseen tai päästä mukaan hauskoihin juhliin. Moni toiselta paikkakunnalta muuttanut on myös löytänyt nuorkauppakamarista luonnollisen tavan tutustua ihmisiin pääkaupunkiseudulla.

Toiminnan perusta on yksittäinen nuorkauppakamari, joita Suomessa on noin 70. Suomen nuorkauppakamarit on jaettu neljään alueorganisaatioon. Keskuspuiston kamari kuuluu alueeseen A . Suomalaisia nuorkauppakamarilaisia on liki 5 000. Maailmassa meitä on yli 200 000.

Tutustu uusiin ihmisiin

Nuorkauppakamari on kansainvälinen kehittymis- ja kouluttautumisjärjestö sekä kontaktiverkosto. Vaikutamme yhteiskuntaan positiivisesti kehittämällä nuorten aikuisten johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä. Nuorkauppakamari on tarkoitettu kaikille alle 40-vuotiaille itsensä kehittämisestä ja kouluttamisesta kiinnostuneille ihmisille. Jäsenistömme Suomessa sekä kansainvälinen toiminta luovat hyvät mahdollisuudet oman kontaktiverkoston luomiselle.

Mitä odotamme jäseniltämme?

Kouluttaudu ja kehity!

Odotamme jäseniltämme tahtoa vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. Haluat edistää yritystoimintaa ja tehdä Helsingistä houkuttelevamman paikan asua, elää, yrittää ja vierailla. Ehkäpä haluat kantaa yhteiskuntavastuuta yhteistyöyritystemme kanssa tai luoda kontakteja ympäri Eurooppaa.

Jäsenemme käyttävät aikaa kamaritoimintaan ja ymmärtävät verkostoitumiseen käytetyn ajan tulevan takaisin moninkertaisena tulevaisuudessa. Paras tapa tutustua toisiin ja verkostoitua on tulla mukaan eri tapahtumiin sekä toimia eri projekteissa. Samalla kannattaa varautua siihen, että saadakseen kamarista mahdollisimman paljon, joudut myös itse heittäytymään mukaan.

Miten jäseneksi?

Mikäli olet aktiivinen alle 40-vuotias ja kiinnostunut kamaritoiminnan mahdollisuuksista, olet tervetullut tutustumaan Keskuspuiston toimintaan.

Laita hakemusta allaolevan lomakkeen kautta!

Tarjoamme jäsenillemme:

  • Luottamusverkoston ja uusia ystäviä
  • Mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskuntaan konkreettisesti
  • Itsensä kehittämistä mm. esiintyjänä, kouluttajana ja johtajana
  • Kansainvälisiä kokemuksia ja kontakteja
  • Yksilövalmennusta ja mentorointia
  • Iloista meininkiä ja kannustusta

Katso, miten tie varsinaiseksi jäseneksi etenee koejäsenyyden kautta. Lisätietoja koejäsenyydestä ja tutustumisesta antaa DP Suvi Takkinen (dp@keskuspuisto.org).

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Osoite

Syntymäpäivä

Puhelinnumero

Mikä nuorkauppakamaritoiminnassa erityisesti kiinnostaa?

Mitkä ovat omat vahvuutesi ja mitä toisit Keskuspuistolle?

Liitä mukaan valokuva itsestäsi

Henkilötietojen käsittely

Keskuspuiston nuorkauppakamari – Helsinki ry:n jäsenrekisteriä ylläpidetään M-Files-tietojärjestelmässä, jossa on kaikkien Suomen nuorkauppakamareiden jäsentiedot. Kun sinut hyväksytään koejäseneksi, tietosi tallennetaan jäsenrekisteriin. Järjestelmässä kirjautuneille käyttäjille näkyviä julkisia tietoja ovat nimi, jäsenstatus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja yritys (työnantaja). Jokaisella on mahdollisuus milloin tahansa muuttaa tietojaan itsenäisesti sähköiseen järjestelmään.

SNKK:n keskusliitto voi myydä tai luovuttaa jäsenrekisterin tai sen osan kolmannelle osapuolelle henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten sallimissa puitteissa. Tietojenluovuttamisen markkinointitarkoituksiin voi jokainen rekisteröity estää tekemällä siitä merkinnän jäsentietojärjestelmään.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna