Keskuspuisto mukana kestävän kehityksen viikolla

Keskuspuiston Nuorkauppakamari on mukana kestävän kehityksen viikolla (30.5.- 5.6.2019). Keskuspuisto, on mukana tekemässä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) tunnetummiksi jäsenistönsä keskuudessa kuten myös sen ulkopuolella. Nuorkauppakamarissa otamme aktiivisesti huomioon projekteissamme ja toiminnassamme SDG:t ja niiden edistämisen.

Jäsenistömme on myös sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen. Kevään 2019 jäsenkyselyssämme jäsenemmeilmoittivat itselleen tärkeimmät kestävän kehityksen tavoitteet, joita he haluavat olla mukana edistämässä kamaritoiminnan kautta. Viisisuurinta olivat:

  1. Vastuullista kuluttamista
  2. Hyvä koulutus
  3. Terveyttä ja hyvinvointia
  4. Ilmastotekoja
  5. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Haluamme haastaa kaikki Suomen Nuorkauppakamarilaiset tekemään oman henkilökohtaisen toimenpidesitoumuksen.

Vastaamme myös Suomen Nuorkauppakamareiden haasteeseen ja tulemme tekemään Keskuspuiston Nuorkauppakamarin oman toimenpidesitoumuksen tämän vuoden aikana. (www.sitoumus2050.fi)