IND – Koulutuslohko

IND (Koulutuslohko, yksilön kehittyminen koulutusten jne. kautta)

IND:inä saa olla varmistamassa, että nuorkauppakamaritoimintaan oleellisesti kuuluva uuden oppiminen on mahdollista myös virallisempien koulutusten kautta. Pääsee myös luomaan yhteyksiä muihin INDeihin esimerkiksi yhdessä järjestettyjen koulutusten muodossa.

Työläitä juttuja hommassa on aika vähän, jos ei itse pistä kalenteria liian täyteen. Sitten koulutusten järjestäminen kaikkinen oheispuuhineen (paikkojen etsiminen, ilmoittelu ja monenlainen viestintä) voisi jo käydä raskaaksi.

INDin virka vie aikaa todella vaihtelevasti: jos samalle viikolle osuu esimerkiksi koulutus ja hallituksen kokous aikaa voi mennä esimerkiksi kuusi tuntia, mutta keskimäärin taidan käyttää JCI-puuhiin tunnin pari viikossa. Ajankäyttöön voi itse vaikuttaa paljon.

Kestävän kehityksen tavoitteista en osaa valita yhtä ainoaa tärkeintä; eri tavoitteet ovat eri tavalla ja eri paikoissa tärkeitä. Suomen kaltaisessa maassa toivoisin vielä nykyistä enemmän mietittävän, miten pidämme yllä yhteisöllisyyttä ja kannamme vastuumme maapallosta, mutta silti luomme työtä ja innovoimme uutta.

Tässä artikkelisarjassa esitellään Keskuspuiston Nuorkauppakamarin hallitusvirkoja ja ihmisiä niiden takana. Jos haluat tietää lisää virasta voit laittaa kysymystä suoraan kyseiselle henkilölle. Ensi vuoden hallituspaikoista kiinnostuneet voivat taas nousta pöydille kesän jälkeen.