Strategiakoulutus 2018

Suomen Nuorkauppakamarit järjestävät vuosittain Strategia! -koulutuksen, jossa käydään läpi strategiaprosessia erityisesti kamaritoiminnan näkökulmasta. Keskuspuistosta koulutukseen osallistuivat Timo Kovala ja Tanja Arffman sekä Sanna Koivu, joka oli mukana koulutuksessa kouluttajana. Tänä vuonna kamaristrategiaa valmisteltiin Kiteellä Kiteen Nuorkauppakamarille. Järjestävä kamari saa hyvät lähtökohdat omaan strategiatyöhön, kun jokaisesta Suomen nuorkauppakamarista kokoontuu osaajia rakentamaan uutta strategiaa.

Vuosittainen Strategia! -koulutus on yksi Nuorkauppakamarin kehutuimmista koulutuksista. Kuvassa keskellä Keskuspuiston Timo Kovala.

Keskuspuiston strategiatyö on myös käynnissä, ja Strategia!-koulutus loi hyvän pohjan oman kamarimme strategian suunnittelulle. Koulutuksessa käytiin läpi strategisen ajattelun lisäksi strategian luomiseen käytettäviä työkaluja. Viikonlopun aikana saimme nauttia upeista luonnonmaisemista Puruveden äärellä. Strategiataitojen lisäksi viikonlopusta saimme mukaan uusia ystäviä eri kamareista ympäri Suomea.

Tanjan ryhmä Pedot
Timon ryhmä Haltiat

Terveisin,

Timo & Tanja