Tule mukaan tekemään upeaa vuotta 2015!

Keskuspuiston Nuorkauppakamari julistaa avoimeen hakuun hallitusvirat vuodelle 2015. Hallituksen viran toimikauden pituus on 1.1. – 31.12.2015.  Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset hallituksen tehtäviin pyydetään lähettämään tiistaihin 20.10. mennessä puheenjohtaja Kristian Jaakolalle, DP Anni Rasiselle tai IPP Hannu Nikupeterille.

Laita myös jo nyt kalenteriisi vaalikokouspäivä lauantai 25.10. Myös muut pk-seudun kamarit pitävät vaalikokouksensa tuona päivänä ja illalla juhlimme yhdessä!

Keskuspuiston Nuorkauppakamarin hallitusvirat vuonna 2015:

PRES – puheenjohtaja, kamarin virallinen edustaja

IPP – edellisen vuoden puheenjohtaja, vastuuna mm. palkintohakemusten laatiminen (käytännössä tämä on vuoden 2014 puheenjohtajan virka)

DP – seuraavan vuoden puheenjohtajaehdokas, vastuuna yhteistyökumppanit, varainhankinta ja koejäsenten perehdyttäminen, sekä valmentautuminen tulevaan vuoteen puheenjohtajana.

COM – Yhteisövaikuttaminen: projektivastaava. Käytännössä COM vastaa siitä, että kamarin projektit saadaan onnistuneesti toteutettua. COM:n rooli korostuu eritoten projektipäälliköiden rekrytoinnissa, tukemisessa ja resurssoinnissa projektien ajan. COM toimii hallituksen silmänä ja korvana projekteihin päin.

LOM – Tapahtumavastaava. LOM järjestää ja koordinoi kamarin kuukausitapahtumia. LOM myös koordinoi tapahtumia alueellisten ja kansallisten tapahtumien osalta, ja tekee yhteistyötä muiden kamarissa tapahtumia järjestävien henkilöiden (kuten IND, INT, FEST) kanssa sekä muiden kamarien LOM:ien kanssa.

IND – Henkilökohtainen kehittyminen: kehittää jäsentensä johtamis- ja vuorovaikutustaitoja (järjestää ja informoi jäseniä koulutustapahtumista kamarissa, alueella A , kansalllisella ja kansainvälisellä tasolla).

INT – kansainvälisyysvastaava, joka vastaa kansainvälisyyden huomioimisesta kaikessa kamarin toiminnassa. Käytännössä INT valvoo kamarin kansainvälisiä projekteja ja toimintaa (esim. twinning), tarvittaessa tuo kansainvälisen ulottuvuuden kamarin projekteihin, toimii yhteyshenkilönä yhteistyökamareiden INT:eihin ja kannustaa jäseniä osallistumaan kansainvälisiin kokouksiin (Eurooppakokous, Maailmankokous ja European Capitals Meeting).

TREAS – talousasiat (käytännössä henkilö jolla on kamarin pankkitilien käyttöoikeus ja mm. maksaa kamarin laskut, laskuttaa jäsenten liittymismaksut sekä jäsenmaksut ja muut mahdolliset osallistumismaksut tai myyntilaskut, osallistuu budjetointiin). TREASin tärkeä tehtävä on myös pitää hallitus ajantasalla taloudellisesta tilanteesta ja budjetissa pysymisessä vuoden aikana. Tilinpäätöksen tekeminen ja koordinointi vuoden jälkeen.

LIO – viestintäasiat, vastuuna kamarin sähköisen viikkotiedotteen lähettäminen sekä painetun kamarilehden toteutus. LIO vetää viestintätiimiä, johon kuuluvat kamarilehden päätoimittaja, webmaster ja markkinointivastaava. Viestintä sisältää paljon koordinoimista myös alue A:n ja kansallisen tiedotuksen kanssa, ja on siten varsinainen näköalapaikka toimintaan.

SECY – sihteeri, vastuuna laatia hallituksen kokousten kokouskutsut ja pöytäkirjat, sekä ylläpitää jäsenrekisteriä ja KePun sähköistä arkistoa.

Hallituksen kutsuvirat:
Hallitus kutsuu lisäksi hallitukseen seuraavat kutsuvirkojen hoitajat: FEST, WEBMASTER,MARKKINOINTIVASTAAVA,  PÄÄTOIMITTAJA ja SENAATTIYHDYSUPSEERI. Näistä viroista kiinnostuneita pyydetään myös ilmoittautumaan. Kutsuvirkailijoilla  on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ja puheoikeus, mutta ei äänivaltaa.

FEST – juhlavastaava! Oletko kiinnostunut järjestämään KePulaisille laskiaisriehaa, vappujuhlia Ullanlinnanmäellä, Rapujuhlia, vuosijuhlia yms.? Pääset myös tutustumaan koejäseniin, jotka ovat perinteisesti auttanet FESTiä.

MARKKINOINTIVASTAAVA – Tässä uudessa kutsuvirassa pääset vaikuttamaan toimenkuvaan ja luomaan uutta! Markkinointivastaava keskittyy siihen mitä, miten ja missä viestimme kamarista ulospäin. Markkinointivastaava tarjoaa projekteille ja tapahtumille apua yhtenäisen ja strategianmukaisen viestin välittämiseen ulospäin lehdistölle, kumppaneille, sidosryhmille, potentiaalisille jäsenille jne. Tavoitteena roolissa olisi Keskuspuiston ja JCI-toiminnan tunnettavuuden kasvattaminen pk-seudulla.

WEBMASTER – viestintätiimin jäsen, joka vastaa kamarin verkkosivujen ja nettisivujen, facebookin ja twitterin päivittämisestä. Jos haluat LIO:n viestintätiimiin ja sähköinen viestintä sekä SoMe on juttusi tai haluat oppia niistä, tämä on sinua varten.

PÄÄTOIMITTAJA – kamarin lehden päätoimittaja, viestintätiimin jäsen. Jos taitto, lehdenteko jne. on ominta aluettasi tai haluat niitä oppia, ilmoittaudu tähän tehtävään.

SENAATTIYHDYSUPSEERI – Tätä virkaa voivat hakea Keskuspuiston Senaattorit.Tavoitteena on tiivistää hallituksen ja senaatin yhteistyötä ja tarjota yhdelle KePun senaattorille mahdollisuuden päästä vielä takaisin hallitustyöhön mukaan. Tähän toivomme Keskuspuiston Senaatilta esitystä.

Lisätietoja kaikista hallitusviroista tai hallituksen kutsuviroista voit kysyä nykyiseltä viranhaltijalta tai puheenjohtajalta, DP:ltä tai IPP:ltä.

Vaalikokous pidetään lauantaina 25.10. ja ehdokkaiden odotetaan pitävän kokouksessa 3 minuutin vaalipuhe. DP- ja PRES-ehdokkaat saavat 5 minuuttia puheaikaa. Ehdokkaiden tulisi varautua saapumaan paikalle jo jonkin verran ennen kokoussa vaalitoimikunnan pidettävää haastattelua varten.

Lisätietoja hallitusviroista:
Kristian Jaakkola, PRES, pres@keskuspuisto.org p. 040 529 7497
Anni Rasinen, DP, dp@keskuspuisto.org p. 050 910 3060
Hannu Nikupeteri, IPP, ipp@keskuspuisto.org p.040 591 2154