Tervetuloa Keskuspuiston hallitukseen 2015!

Upean kesän jälkeen on tullut jälleen vaalikauden aika! Keskuspuiston nuorkauppakamarin vaalikokous pidetään 25.10.2014 klo 16 alkaen. Mihin virkaan sinä haet?

Hallituksessa pääset näköalapaikalle vaikuttamaan kamarin toimintaan. Samalla opit uutta ja tutustut muihin kamarilaisiin. Hallitusvirassa opit varmasti uutta ja pääset tutustumaan hyvin muihin kamarilaisiin, uusiin ja pidempään olleisiin. Tavoitteena hallitustyöhön 2015 on iloinen ja positiivinen tekemisen meininki!

Yleistä kamarivirkojen hausta

Virkaan voi hakea kuka tahansa Keskuspuiston jäsen. Taustaa haettavan osa-alueen tyyppisistä tehtävistä ei tarvitse olla. Tärkeintä on kiinnostus ja halua oppia. Koejäsenet voivat myös hakea, mikäli tulevat vaalikokouksessa samalla valituiksi jäseniksi. Näin on tapahtunut useasti ja se on loistava tapa päästä sisään kamaritoiminnan ytimeen. Kampanjan voi avata sähköisesti Facebookissa tai jossain tilaisuudessa ja kertoa itsestään ja ajatuksistaan vuodelle 2015. Lisäksi lokakuussa lähetetään jäsenistölle vaaliextra, jonne materiaalin toimituksen dl on 8.10.

Mitä hallitusvirat vaativat?

Ajankäyttötarve vaihtelee viran mukaan. Omaa lohkoa saa viedä eteenpäin ja kehittää vapaasti. Kukaan ei kuitenkaan ole yksin, vaan hallituksen tehtävänä on tukea toinen toisiaan. Lohkoon voidaan myös ottaa mukaan jäseniä auttamaan lohkon tehtävien toteuttamisessa.

– Jo tänä vuonna ryhdytään valmistaudutaan seuraavaan vuoteen eli pidetään ainakin yksi kokous, jossa valmistellaan suunnitelmia, budjettia yms. Oman lohkon toimintasuunnitelmaa tehdään myös jo tänä vuonna.

-Lauantaina 10.1. – 11.1. sunnuntai aamupäivänä pidetään hallituksen yhteinen hallitusretriitti ja 1. virallinen hallituksen kokous. Tänne osallistuminen on erittäin tärkeää, koska tuolloin pääsemme todella tutustumaan ja käynnistämään vuoden 2015.

– 21.-23.11. Kirkkonummen Majvikissä järjestettävä hallitusakatemia on lähes tulkoon pakollinen koulutus kaikille tuleville hallitusjäsenille (myös aikaisemmin hallituksessa toimineille). Se antaa hyvät eväät ensi vuoteen ja mikä hienointa, siellä pääsee verkostoitumaan saman viran ihmisiin koko A-alueen kesken. Se kannattaa siis laittaa jo nyt kalenteriin, jos harkitsee hallitusviran hakemista.

– Vuoden 2015 aikana hallitus kokoontuu kuukausittain yhtenä arki-iltana lukuunottamatta heinäkuuta. Hallituksen kokoukset kestävät yleensä n. 2-3 tuntia.

– Hallituksen jäsenenä on hyvä pyrkiä osallistumaan monipuolisesti kamarin tapahtumiin, koska silloin on jäsenistön helposti tavoitettavissa ja pääsee myös itse kuulemaan kamarilaisten toiveita ja ajatuksia.

– Hienoa olisi, jos hallituksen jäsenet pääsevät osallistumaan alueen omiin ja kansallisiin konferensseihin. Kaikkiin voi olla haastavaa osallistua, mutta sitä voi tavoitella. Vuonna 2015 aluekokous järjestetään maaliskuussa 2015. Kansallinen vuosikokous pidetään Tahkolla 17.-19.4.2015 ja syksyllä  kansallinen vaalikokous pidetään Levillä 9.-10.10.2015 Lisäksi ensi vuonna Tallinnassa järjestetään JCI 100 vuotta juhlaviikonloppu 20.-23.8.2015.

– On hyvä pitää mielessä, että tämä on harrastustoimintaa ja on ihan sallittua, että välillä tulee muita kiireitä. Silloin on tärkeää proaktiivisesti etukäteen ilmoittaa asiasta, jotta voidaan sopia tarvittavista tuurauksista tms. Välillä voi siis tulla tilanteita, ettei pystykään hoitamaan lupaamiaan asioita. Mutta vaikkei itse pysty tekemään, on tärkeä kantaa vastuu, että asiat tulevat silti tehtyä. Puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet auttavat näissä sovittaessa.

– Muu ajankäyttö riippuu virasta, jonka on ottanut hoitaakseen. Alla hieman tarkemmin tietoa.

Viroista lyhyesti

Tämä ei ole kaiken kattava kuvaus tehtävistä tai vastuista ja yhdistyksen sääntöihin sekä toimintaohjesääntöön kannattaa myös tutustua (pyydä puheenjohtajistolta, jos sinulla ei niitä ole).

Puheenjohtajisto:

– IPP eli edellisen vuoden puheenjohtaja on virka, jota yleensä voi hakea vain edellisen vuoden puheenjohtaja. Hänen tehtävänään on varmistaa tiedonsiirto ja tukea koko hallitusta työskentelyssään.

– PRES eli puheenjohtaja johtaa kamarin työskentelyä ja ennen kaikkea hallituksen kokouksia.

– DP eli valmistautuva puheenjohtaja varautuu ja valmistautuu puheenjohtajan tehtäviin sitä seuraavalle vuodelle. On hyvä huomata, että DP:n virka ei automaattisesti johda puheenjohtajaksi, vaan sen tehtävä on varmistaa kamarin kannalta, että kullekin vuodelle on ainakin yksi sitoutunut ja hyvin valmistautunut hakija puheenjohtajan virkaan. DP:n tehtäviin kuuluvat myös jäsenasiat ja kumppanuudet. Jäsenasiat työllistävätkin ajankäytöllisesti DP:tä eniten.

”Poikkitieteelliset” hallintovirat:

Nämä ovat hyviä näköalapaikkoja, joissa pääsee näkemään kamarin toimintaan vähän joka suunnalta ja olemaan oikeastaan kaikessa mukana.

– LIO eli tiedottaja. Hänen vastuullaan on kaikki tiedotusasiat ja isoimpana tehtävä säännölliset jäsenmailit (eli Central Park Express). LIO:n rooli vaatii viikoittain/joka toinen viikko jonkin verran aikaa ja sitoutumista hyvin säännölliseen rytmiin ja toimintaan. LIO:n apuna on viestintätiimi, johon kuuluvat webmaster, päätoimittaja ja markkinointivastaava. LIO:n virka on erinomainen näköalapaikka, koska siinä on jatkuvasti oltava selvillä kaikesta mitä kamarissa tapahtuu.

-TREAS eli rahastonhoitaja hoitaa kamarin raha-asiat ja rahaliikenteen. Tärkeintä viran hoitamisessa on systemaattisuus ja säntillisyys. Koska melkein kaikkiin tapahtumiin ja projekteihin liittyy rahaliikennettä, myös tässä virassa pääsee näkemään hyvin laajasti kamarin toimintaa.

– SECY eli sihteeri vastaa ennen kaikkea pöytäkirjoista, arkistoista ja yleensä kamarin paperiasioista ja hallinnosta. Virka edellyttää erityisesti osallistumista hallituksen kokouksiin, mutta muutoin on ajankäytöltään myös maltillinen ja tehtävät on mahdollista hoitaa pääsääntöisesti silloin kuin se itselle parhaiten sopii. Sihteerin virassa on myös jatkuvasti kaikkien avainhenkilöiden kanssa tekemisissä.

Toimialalohkojen virat:

– COM eli projekti- ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Tämä virka on kamarin yksi tärkeimpiä, koska projektit muodostavat isoimman osan kamarin toiminnasta ja niihin liittyy myös suurimmat tulo- ja menovirrat. COM on avainroolissa hallituksen ja projektipäälliköiden välissä, jotta tieto kulkee molempiin suuntiin ja COM vastaa viime kädessä, että projektit onnistuvat ja menestyvät. Yhteiskunnallista näkökulmaa tässä roolissa on tarkoitus kehittää edelleen.

– LOM eli kuukausitapahtumavastaava. Virka on hyvin vapaamuotoinen ja kunkin vuoden LOM voi tehdä vuodesta hyvin oman näköisen. Oleellista on, että joka kuukausi järjestää jotain positiivista ohjelmaa kamarilaisille. Apuja järjestämiseen on saatavilla, eikä kaikkea tarvitse järjestää yksin. Näitä voivat olla mm. yritysvierailut, urheiluriennot, yhteiset ravintolaillat, viinimaistajaiset jne.

– IND eli koulutusvastaava. Kuten LOM, tämä virka antaa myös paljon omaa vapautta ja jokainen IND tekee yleensä omannäköisensä vuoden. Odotusarvona on 3-5 koulutustilaisuutta vuoden aikana yhden yhteisen kattoteeman alla. IND:in ei tarvitse itse kouluttaa, vaan hän vastaa tilojen ja kouluttajien hankkimisesta.

– INT eli kansainvälisyysvastaava. INT:ltä odotetaan kiinnostusta kv-toimintaan ja halua olla aktiivisesti tekemisissä ulkomaalaisten kamarilaisten kanssa. Tehtävään sisältyy kv-projekteja, yhteydenpitoa ulkomaiden kamareihin ja luonnollisesti Eurooppa ja Maailman kokouksiin osallistumisten koordinointi sekä mainostaminen.

Kutsuvirat:

– Kutsuvirkailijat eivät ole äänivaltaisia hallituksen jäseniä, mutta ero on hyvin pieni ja muodollinen, koska hyvin harvoin hallituksessa äänestetään. Toinen ero on se, että heitä ei valita vaaleilla vaalikokouksessa, vaan uusi hallitus kutsuu heidät vaalikokouksen jälkeen. Halukkuutensa kutsuvirkoihin voi ilmaista samaan tapaan kuin äänivaltaisiin virkoihin.

– FEST eli juhlavastaava. FEST vastaa vuotuisten juhlien organisoinnista. Näitä ovat mm. Pres cocktails, KePun syntympäivät, Vappu, rapujuhlat sekä vuosijuhlat. Tässä virassa omaa liikkumavaraa on siis vähemmän, kun tapahtumat tulevat enemmän tai vähemmän annettuina, mutta vastuukenttä on toisaalta sitäkin selkeämpi. FEST ei toki itse järjestä kaikkia juhlia,vaan koordinoi niiden järjestämisen ja vastaa niistä.

– Webmaster: Webmaster vastaa nettitiedottamisesta eli ennen kaikkea www-sivuista, mutta myös muista sähköisistä kanavista, kun Facebook tai Twitter. Työnjaosta on mahdollista sopia LIO:n kanssa tapauskohtaisesti.

– Päätoimittajan vastuulla on kamarin lehden toteuttaminen ja taittaminen. Tehtävään kuuluu juttujen kerääminen ja koordinoiminen ja itse lehden taittaminen, toimittaminen painoon sekä postittaminen. Tavoitteena on yleensä 2-4 lehteä vuosittain.

– LMM eli markkinointivastaava. Tässä uudessa kutsuvirassa pääset vaikuttamaan toimenkuvaan ja luomaan uutta! Markkinointivastaava keskittyy siihen mitä, miten ja missä viestimme kamarista ulospäin. Markkinointivastaava tarjoaa projekteille ja tapahtumille apua yhtenäisen ja strategianmukaisen viestin välittämiseen ulospäin lehdistölle, kumppaneille, sidosryhmille, potentiaalisille jäsenille jne. Tavoitteena roolissa on Keskuspuiston ja JCI-toiminnan tunnettavuuden kasvattaminen pk-seudulla.

– Senaattiyhdysupseeri – Tätä virkaa voivat hakea Keskuspuiston Senaattorit. Tavoitteena on tiivistää hallituksen ja senaatin yhteistyötä ja tarjota yhdelle KePun senaattorille mahdollisuuden päästä vielä takaisin hallitustyöhön mukaan. Tähän toivomme Keskuspuiston Senaatilta esitystä.

Jos haluat lisätietoja joistakin viroista, kannattaa kääntyä viran nykyisen haltijan puoleen tai keskustella asiasta PRES:n tai DP:n kanssa.