Tuottava Idea -kilpailu käynnistynyt

Onko sinulla mielessäsi jonkin yrityksen/yhteisön kehittämä Tuottava Idea, joka ansaitsisi tulla palkituksi? Käytä mahdollisuutesi tuoda ehdotuksesi esiin Kepun ehdokkaana Tuottava Idea -kilpailuun! 

Print

Tuottava Idea -kilpailu on SNKK:n merkittävin yhteiskunnallinen hanke – 35 vuotta vanha kilpailu. Tavoitteena on edistää innovointia sekä nostaa esiin uusia liikeideoita ja korostaa niiden merkitystä yhteiskunnallisen kehityksen avaintekijöinä. Kilpailulla halutaan lisätä yrittämisen yleistä arvostusta korostamalla omiin ideoihin perustuvien ja riskejä ottavien päätöksentekijöiden merkitystä kansantaloudelle sekä hyvinvoinnin lisäämiselle.

Tuottava Idea -kilpailuun voi osallistua mikä tahansa tuotteeseen, palveluun, tuotantomenetelmään, liikeideaan tai muuhun yritystoimintaa edistävään toimenpiteeseen liittyvä idea. Idea saa olla enintään 3 vuotta vanha, ja sen tulee olla jo tuottavassa käytössä. Tuottava Idea -kilpailu järjestetään valtakunnallisena kilpailuna. Voittajille on luvassa medianäkyvyyttä, kunnia ja mainetta ja toivottavasti uusia asiakkaita.

Kilpailuaika on 2.4.2013- 31.5.2013, jonka jälkeen raadin on tarkoitus käydä hakemukset läpi. Sen jälkeen tehdään päätös aluevoittajista, jotka kisaavat sitten kansallisesti. Lisäksi on mahdollista, että alueraati antaa kunniamainintoja. Tällä hetkellä alueraatiin on lupautunut Veolia Tranport West Oy:n toimitusjohtaja Janne Vihavainen sekä kauppias Hannu Aaltonen. Hakemus on 3-sivuinen eli kyse ei todellakaan ole vaativasta urakasta. Lisätietoa kilpailusta löydät myös http://www.tuottavaidea.fi/

KePun COM (com@keskuspuisto.org, 040-5664773) Sini auttaa hakemuksen tekemisessä ja muussa yhteydenpidossa. Aivan ensiksi idea tulee varata alueen varauslistalta, jotta useampi taho ei kontaktoisi samaa yritystä/yhteisöä. COM:in kautta hoituu myös varauksen tekeminen.