Hallitusvirat ja projektipäällikön tehtävät vuodelle 2012 haussa nyt!

Keskuspuiston nuorkauppakamari julistaa avoimeen hakuun kaikille jäsenille hallitusvirat vuodelle 2012. Hallitusviran toimikauden pituus on 1.1.-31.12.2012. Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset hallituksen tehtäviin pyydetään lähettämään 4.10. mennessä dp@keskuspuisto.org. Seuraavat hallitusvirat ovat nyt haettavissa (lyhyt tehtävänkuvaus, liitteenä tarkempi toimenkuvaus): 

PRES – puheenjohtaja, kamarin virallinen edustaja

IPP – edellisen vuoden puheenjohtaja, vastuuna mm. palkintohakemusten laatiminen (käytännössä PRES 2011 Mira Pakarinen hakee tätä tehtävää) 

DP – seuraavan vuoden puheenjohtajaehdokas, vastuuna mm. yhteistyökumppanit ja varainhankinta, tukee kansainvälisyysvastaavaa sekä koejäsenten perehdyttäminen.  

COM – Yhteisövaikuttaminen: projektivastaava (käytännössä toimii vuonna 2012 Lasten Festarit, Seuraava Porras, Joulupuu projektien vastaavana).   

LOM – Tulevat tapahtumat kamarissa ja alueella (käytännössä järjestää kuukausitapahtuman kuten yritysvierailu tai kulttuuritapahtuma tms. pois lukien koulutustapahtumat).  

IND – Henkilökohtainen kehittyminen: kehittää jäsentensä johtamis- ja vuorovaikutustaitoja (järjestää ja informoi jäseniä koulutustapahtumista kamarissa, alueella A, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla).  

TREAS – talousasiat (käytännössä henkilö jolla on kamarin pankkitilien käyttöoikeus ja mm. maksaa kamarin laskut, laskuttaa jäsenten liittymismaksut sekä jäsenmaksut ja muut mahdolliset osallistumismaksut tai myyntilaskut, osallistuu budjetointiin).  

LIO – viestintäasiat, vastuuna kamarin sähköisen viikkotiedotteen lähettäminen sekä painetun kamarilehden toteutus, apuna lehden päätoimittaja, viestintätiimi ja webmaster.  

SECY – sihteeri, vastuuna mm. laatia hallituksen kokousten kokouskutsut ja pöytäkirjat  

 

Hallituksen kutsuvirat 

Hallitus kutsuu lisäksi INT, FEST ja WEBMASTER tehtävät hallitukseen. Kutsuvirkailijoilla oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ja puheoikeus, mutta ei äänivaltaa. Vapaamuotoisen hakemuksen kiinostuksesta hallituksen kutsuvirkoihin voi lähettää myös hallituksen varapuheenjohtajalle dp@keskuspuistio.org 4.10. mennessä. 

INT – kansainvälisyysvastaava (kannustaa jäseniä osallistumaan kansainvälisiin kokouksiin (Eurooppa-kokous ja Maailmankokous), toimii yhteyshenkilönä yhteistyökamareiden international coordinatoreihin (INT) sekä raportoi hallitukselle Twinning Officer- projektipäällikön toiminnasta. 

FEST – juhlavastaava  

WEBMASTER – kuuluu viestintätiimiin ja vastaa kamarin verkkosivujen päivittämisestä 

 

Lisätietoja kaikista hallitusviroista tai hallituksen kutsuviroista voit kysyä Taru Päivikeltä 050-5117469 tai dp@keskuspuisto.orgEhdokkaan toivotaan saapuvan paikalle 6.10. klo 18.00 alkaen vaalikokoukseen Sampo Pankkiin (Etelä-Esplanadi) pitämään 3 minuutin vaalipuheen. DP ehdokas ja PRES ehdokas saavat 5 min vaalipuheen. Ilmoitathan ehdokkuudestasi 4.10. mennessä dp@keskuspuisto.org  

 

 

Projektipäällikön tehtävät vuodelle 2012 haussa nyt! 

Projektipäällikön tehtävät ovat oivallinen tapa hankkia kokemusta projektipäällikön vastuullisesta tehtävästä ja työelämän arvostamasta esimiestehtävästä (näyttää hyvältä myös ansioluettelossa)

 (1) Lasten Festarit -projektipäällikön tehtävä– kokonaisvastuu Lasten Festarit tapahtuman järjestämisestä 18.7.2012 tai 19.7.2012- rekrytoi kamarilaisia ja koejäseniä FL projektitiimiin- suuri tapahtuma tuottaa jopa 7000-8000 kävijää päivän aikana- käytännössä Lasten Festareiden projektipäällikön vetovastuu alkaa välittömästiLisätietoja: www.lastenfestarit.fi tai sini.saarenheimo@helsinki.fi 

(2) Twinning Officer -projektipäällikön tehtävä (uusi virka)– yhteydenpito JCI Kennermerland, JCI Brugge ja JCI Regensburg -kamarien yhteyshenkilöihin- multi-twinning tapahtuman järjestämisen vastuu 31.8.-2.9.2012 yhdessä International Commitee -tiimin kanssa- rekrytoi kamarilaisia International Commitee -projektitiimiin- toimikausi on pidempi kuin yksi kalenterivuosi

Lisätietoja: dp@keskuspuisto.org Ilmoitathan ehdokkuudestasi projektipäällikön tehtäviin 4.10. mennessä Taru Päivikelle dp@keskuspuisto.org