Keskuspuiston hallituspaikat vuodelle 2009 haettavana

Keskuspuiston nuorkauppakamarin johtamiskouluttautumispaikat ovat jälleen haettavissa. Paikoista kannattaa kysellä tämän vuoden viran haltijoilta. Viroista kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan PRES Esalle (pres(at)keskuspuisto.org, p. 0400 461 660) syyskuun loppuun mennessä. Vaalit ja virkoihin valinta järjestetään vuosikokouksessa 16.10. Kampanjointi on sallittua, jopa suotavaa!

Haettavat hallituspaikat:

PRES             Puheenjohtaja, ehdokkaana Tony Ahlqvist. Puheenjohtajan tehtävänä on kehittää, koordinoida ja johtaa yhdistystä ja sen jäsenten toimintaa; huolehtia siitä, että yhdistyksen hallituksen jäsenet saavat tehtäviinsä tarpeellisen valmennuksen; ensisijaisesti edustaa yhdistystä Keskusliitossa ja alueellisessa yhteistyössä; laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi varapuheenjohtajien valmisteleman aineiston pohjalta, antaa ohjeet talousarvioehdotuksen laatimista varten sekä koota ja laatia yhdistyksen toimintakertomus varapuheenjohtajien valmisteleman aineiston pohjalta toimintavuoden lopussa; johtaa kamarin kehitys- ja projektitoimintaa; huolehtia sääntöjen ja toimintaohjeiden lain- ja tarkoituksenmukaisuudesta; ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä palkitsemisesta.

DP                 Varapuheenjohtaja, valmistautuu puheenjohtajuuteen ja vastaa hallituksen määrittelemistä osa-alueista hallituksessa. V 2008 DP:n vastuulla on ollut kumppanuudet ja kv-asiat.

IPP                Edellinen puheenjohtaja (valittu virkaan Esa Heiskanen), tehtävinä ovat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinta; vastaa kamarin suhdetoiminnasta sidosryhmiin; huolehtia palkintohakemusten laatimisesta; suunnitella ja valvoa yhdistyksen jäsenpolitiikkaa sekä toimia jäsenvalintatoimikunnan puheenjohtajana; avustaa asiantuntemuksellaan puheenjohtajaa ja hallituksen jäseniä; avustaa uusien jäsenten perehdyttämisessä; kehittää kamarin kansainvälistä toimintaa.

VP COM         Yhteiskuntalohko (COM) käsittää kamarin projektitoiminnan kehittämisen, projektialoitteiden käsittelyn, projektihakemusten ja -raporttien koordinoinnin ja valvonnan sekä toimii projekti-päälliköiden esimiehenä ja tukena.

VP LOM         Yhdistyslohko (LOM) käsittää kamarin kuukausitapahtumien suunnittelun ja toteutuksen, koordinoinnin sekä kamaritoiminnan markkinoinnin jäsenistölle. Tavoitteena on pitää yhdistyksen toiminta aktiivisena ja vireänä.

VP IND           Yksilölohko (IND) keskittyy koulutustoimintaan, erityisesti yksittäisen jäsenen kehittämiseen. Se sisältää kaikki henkilökohtaisen kehityksen alueet kattaen myös sosiaalisen, taloudellisen, fyysisen ja henkisen kehityksen.

TREAS           Rahastonhoitaja, tehtävänä hoitaa yhdistyksen taloutta ja raha- ym. varallisuutta tarkoituksenmukaisella tavalla; vastata projektin laskutuksesta ja myyntireskontrasta ellei toisin sovita; huolehtia yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisesta kirjanpitolain ja – asetuksen, yhdistyksen sääntöjen ja toimintaohjeiden mukaisesti; periä yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut sekä kannatusmaksut ja valmistella talousarvioehdotus ja valvoa sen noudattamista.

SECY             Sihteeri, tehtävänä laatia ja säilyttää yhdistyksen ja hallituksen kokouksista pöytäkirjat; opastaa jäsenistöä kantakorttien ajan tasalla pitämisessä, varmistaa jäsentietojen oikeellisuus Keskusliiton matrikkelia ja jäsenlehteä varten; ilmoittaa jäsenlehdelle jäsenten osoitteenmuutokset; huolehtia ilmoituksista yhdistysrekisteriin ja huolehtia jäsentunnusten tilaamisesta.

LIO                Tiedottaja, tehtävänä hoitaa yhdistyksen sisäistä ja ulkoista tiedottamista; tiedottaa jäsenistölle merkittävistä hallituksen päätöksistä; vastata jäsentiedotteen toimituksellisesta ja teknisestä toteutuksesta; tiedottaa jäsenistölle yhdistyksen ulkopuolisista JC-tapahtumista ja uutisista; pitää yllä tapahtumakalenteria yhdistyksen ja muista tärkeistä JC-tapahtumista sekä tiedottaa ulkopuolisille kamarin merkittävistä tapahtumista hallituksen päätösten mukaisesti.

Hallituksen kutsumat virat (saattavat vielä muuttua uuden hallituksen päätöksen mukaan): 

FEST              Fest on juhlavastaava. Tärkeimmät tapahtumat vuoden aikana ovat vappumatinea, rapujuhlat ja vuosijuhla joulukuussa. Kaksi ensimmäistä ovat koejäsenten taidonnäyte ja Festin rooli on tukea heitä. Vuosijuhlasta vastuu on Festillä. Hyvä Fest kannustaa kamarilaisia aktiiviseen ja epäviralliseen sosiaaliseen kanssakäymiseen myös muissa tilaisuuksissa.

INT                 Kansainvälisten asioiden lohko

Päätoimittaja Kamarin lehden päätoimittaja

WEBMASTER Webmaster