Seuraava porras-projekti etenee

Keskuspuiston Nuorkauppakamarissa on syyskuussa käynnistynyt Seuraava porras –projekti yhteistyössä Helsingin Uusyrityspalvelun HUP:n kanssa. Tavoitteena on tiivistää KePun ja HUP:n välistä yhteistyötä.

Konkreettisena toimenpiteinä projektista ovat jo nyt, että yksi KePun jäsen (Niko Papula) istuu HUP:n hallituksessa ja ensimmäinen Seuraava Porras kehittämis- ja verkostoitumisilta teemasta ”Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen pienyrityksissä” järjestettiin 18.9.2007 KY-talossa Pienyrityskeskuksen tiloissa Pohjoisella rautatiekadulla. Tilaisuudessa oli paikalla HUP:n avustuksella startanneita yrittäjiä ja New Business Center -yrityshautomon yrittäjiä.

Kohderyhmänä pienyrittäjät

Seuraava porras –projektin pääasiallisena kohderyhmänä ovat alkavat ja muutaman vuoden toimineet pienyrittäjät. Kaikki kamarilaiset ja varsinkin kamarilaiset yrittäjät ovat tervetulleita kehittymisiltoihin, mikä on erinomainen keino verkostoitua ja etsiä yhteistyökumppaneita.

Seuraava Porras -projektin pitkän aikavälin tavoitteet ovat 

  •   pienyritysten menestyksen parantaminen
  •   kasvun edistäminen
  • yritysyhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen

Kehittymis- ja verkostoitumisiltojen teemat

Jokaisessa Seuraava Porras –projektin kehittämisiltojen teema ja luennoitsija/alustaja vaihtelee. Kehittämisiltoja järjestetään 6-8 kertaa vuodessa. 27.11. klo 17.30-20.00 järjestetään Hinnoittelun kehittämisilta, jossa pääpuhujana on Jari Parantainen Noste Oy:stä. Tilaisuuteen voi ilmoittautua Ville Tapiolle ville.tapio(x)fountainpark.com. Jatkossa tulevia teemoja ovat esim. veroilta pienyrityksille, asiakastilaisuuden järjestäminen, messutilaisuuden järjestäminen, kuittikoulu/kirjanpidon perusteet jne.

Sponsorit

Tilaisuudet ovat pienyrittäjille ja kamarilaisille maksuttomia. Hinnoittelun kehittymisiltaa 27.11. sponsoroivat mm. Talentum ja FountainPark. Pää-sponsoria etsitään parhaillaan. Jos kamarilaisten organisaatiot/yritykset ovat kiinnostuneet sponsoroimaan tulevia Seuraava Porras –tilaisuuksia, sponsoripaketista saa lisätietoa Taru Hautalalta.

Lisätietoja

Lisätietoja saat Seuraava porras –projektin projektipäällikkö Taru Hautalalta taru.hautala@succession.fi tai 050–5117469.